Contact

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามของคุณการชำระเงินหรืออื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ, จีน, ไทยและเขมร

Email  :     [email protected]
Customer Service  : +855 9283 0808
+855 6980 8681

+6689-5042-888
+6689-5342-888
+6684-3542-888
+6690-1042-888
 

สายด่วนบริการลูกค้า

ค่าโทรระหว่างประเทศอาจมีผลกับคุณ โทรศัพท์ถึงเราอาจถูกบันทึกสำหรับการป้องกันของลูกค้าในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Enquiry Form

Company

:

Name

:  *Required

Email Address

:  *Required

Phone No

:  *Required

Address

:

Message/Comment

:  *Required

Please Verify This

:
 *Required